Ny Koronastøtte for frilans sceneinstruktører

Støtten gis kun til produksjoner og forprosjekt utenfor institusjonsteatrene. Støtten gis ikke til produksjoner med kontrakter som er inngått med mal fra NTO/SIK-avtalen.
Støtten skal øremerkes lønn/honorar til instruktøren.

Søknadsfrist 15. mars 2021.

Kriteriene for å kunne søke:

  • Søker kan ikke være ansatt ved et teater (fast eller åremål).
  • Prosjektbeskrivelse (kort) og budsjett må legges ved søknaden
  • Støtten må brukes innen utgangen av 2021
  • Gjenopptakelser støttes ikke

Les gjennom retningslinjene før du sender inn søknaden. Søknader som ikke følger disse vil ikke bli vurdert.

Støtten blir gitt som tilsagn på maksimalt NOK 60 000.

Støtten blir utbetalt ved produksjonsstart eller oppstart forprosjekt.

Ved innvilget søknad, skal logoen til Norsk Sceneinstruktørforening brukes ved promotering av forestillingen.

NScF jobber for sceneinstruktørers rettigheter ang. åndsverk og lønnsvilkår. Alle er velkommne til å søke koronastøtten, både medlemmer av NScF og ikke-medlemmer. NScF ønsker allikevel at du krysser av for om du er medlem eller ikke, for å få en oversikt over hvem støtteordningen treffer i koronasituasjonen. 

Du må velge et av alternativene.

Dine personlige opplysninger

Invalid Input

Fornavn, mellomnavn, etternavn

Invalid Input

Gatenavn, husnr, postnummer

Invalid Input

Invalid Input

Søknad om forprosjekt

Invalid Input

Fornavn, mellomnavn, etternavn

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Arbeidsbudsjett + prosjektbeskrivelse forprosjekt (maks 600 ord)

Søknad om produksjon

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Prosjektbeskrivelse (maks 600 ord) + Budsjett

Invalid Input

RAPPORT

Etter gjennomført produksjon eller forprosjekt ber vi om en kort rapport der du oppgir dato for gjennomføring, samt bekreftelse på hvordan støtten ble brukt.


UTBETALING AV STØTTE

Utbetalingen skjer ved anmodning om utbetaling hvis du er tildelt støtte, og må inneholde navn, adresse, kontonummer.

Dersom det ikke er sendt inn utbetalingsanmodning innen et år etter tildelingen, faller tilskuddet bort, med mindre prosjektet, etter avtale med NScF, har fått forlenget frist for gjennomføring.

Til toppen av siden