Informasjonsmøte for søkere Statens Kunstnerstipend
SKS vil ha et digitalt informasjonsmøte på Zoom tirsdag, 28.09.2021 kl 13.00 hvor de gir en presentasjon av Statens kunstnerstipend og de ordinære stipendordningene som utlyses nå i høst, samt informasjon om søknadsutfylling, valg av kunstnergruppe og vedlegg til søknaden.
Se også denne lenken: https://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/digitalt-informasjonsmote-sks-280921

NScF ønsker å støtte frilans sceneinstruktører som sliter økonomisk p.g.a. pandemien og mindre aktivitet i Teater-Norge. Aktiviteten har vært spesielt lav innen det frie feltet, DKS, spel, sommerteater og resten av privatteaterfeltet.

Støtten gis kun til produksjoner og forprosjekt utenfor institusjonsteatrene. Støtten gis ikke til produksjoner med kontrakter som er inngått med mal fra NTO/SIK-avtalen.
Støtten skal øremerkes lønn/honorar til instruktøren.

NScF oppfordrer sine medlemmer til å søke. Se: LINK

Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan fra 4. mai søke om kompensasjon for tap av inntekt. Her finner du informasjon og link til NAV: LINK

Sosialstøtte, dagpenger, NAVs søkeside. Her finner du informasjon basert på den nye kompensasjonsordningen: LINK

En ukes feiring av kunstnerisk ytringsfrihet 2.-8. mars. Vi inviterer alle aktører i det norske kulturfeltet til å sette fokus på kunstnerisk ytringsfrihet denne uken, gjennom konserter, debatter, konferanser, oppslag på sosiale medier og nettsider, appeller eller andre typer markeringer og arrangementer. Prosjektet er satt i gang av SafeMUSE, som jobber for å sikre trygge rammer for kunstnere i alle land som er ofre for forfølgelse, trusler, sensur eller andre brudd på sin ytringsfrihet. Utgangspunktet for markeringen er den økede oppmerksomheten som er rundt disse spørsmålene i den norske offentligheten, og samtidig det økte presset som er mot kunstnerisk ytringsfrihet i verden og ikke minst i Europa. (Jf. Freemuse.org)

Foruten å bli med i nettverket av organisasjoner som stiller seg bak initiativet kan dette også innebære at dere publiserer eller arrangerer noe i denne uka som setter fokus på temaet. Vi er opptatte av at temaet løftes frem på deres egne premisser, på den måten som passer best for dere. For eksempel holder det massevis å legge ut en liten tekst om initiativet sammen med Fri Kunst-logoen i deres kanaler, hvis det blir for ressurskrevende å få til noe på en scene på kort varsel. 

Det viktigste er at kunstnerisk ytringsfrihet blir markert på en eller annen måte i løpet av uka. Dere kan lese vår instruks for hvordan man kan delta her.

Gi meg gjerne en tilbakemelding om dere ønsker å stille dere bak initiativet, og ønsker å bli ført opp på listen over organisasjoner som har gjort det samme! Hvis dere har andre spørsmål om prosjektet så er det bare å spørre.

Les mer på vår nettside og Facebookarrangementet for prosjektet.

Hannah Elstrøm

16. okt er det frist for stipendsøknad. Vi oppfordrer våre medlemmer til å søke.

For mer informasjon, trykk HER

Redd det blir sovepute

(...)Ved å strømme teater kan forestillinger nå ut til flere. Men teatersjefer ved regionteatrene frykter at strømmingen vil bli en lettvint, men dårlig erstatning for å sende skoleklasser i teatret (...)

Les hele saken her: https://www.klassekampen.no/article/20190726/ARTICLE/190729978

Til toppen av siden